ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

До Огнян Драганов Стоянов, наследник на Стоян Митов Ангелов, собственик на имот №16141.97.7 по помощния план на местност Ракевица, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил.

На осн. §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал. 3 от ПЗР на ПМС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед №РД-00-1571/17.11.2022 г. на кмета на община Кюстендил е одобрена оценката на предоставената за ползване от Милчо Асенов Цветанов земеделска земя от 55 кв.м., представляваща част от ПИ 16141.101.8, с обща площ от 655 кв.м. по плана на новообразуваните имоти по  пар. 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Ракевица, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил.
        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез община Кюстендил пред Районен съд Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517