ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

До Гергана Николова Анакиева от гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода“, бл. 2, ет. 5, ап. 32
          Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1572/17.11.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, насл. на Никола Ицков Велинов продобиват 131 кв.м. от предоставената за ползване земеделска земя (цялата с площ 331 м2)  в местността Цигански камък, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, представляваща ПИ 38432.601.9.
Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването ѝ чрез Община Кюстендил пред Районен съд – Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517