ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.47, ал.1 от ГПК

До Мария Иванова Величкова от гр. Кюстендил, ул. „Раковски“ №6, ет. 7, ап. 33
До Людмил Величков Величков от гр. Кюстендил, ул. „Раковски“ №22, ет. 9, ап. 42

Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-1526/08.11.2022 г. на кмета на Община Кюстендил наследниците на Величко Рангелов Величков придобива предоставената за ползване земеделска земя в размер на 499 кв. м. – поземлен имот №17680.39.44, местност Гола Велика, землище на с. Грамаждано.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517