ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

До ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА УЛ. „СТРУМА“ № 8, ЕТ. 5, АП. 62,
 ГР. ПЕРНИК

    До КРАСИМИРА ХРИСТОВА МАЧИКОВА УЛ. „ГОРОЦВЕТНА“ № 60, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 14,  ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА  УЛ. „ДЕВЕТИ МАЙ“ № 11,  С. ГОРНА ГРАЩИЦА , ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До СТАНИСЛАВ СПАСОВ СТОИМЕНОВ  УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 17,                        С .ГОРНА ГРАЩИЦА, ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До БИСЕР ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ Ж.К. „СТОРГОЗИЯ“ №74 ВХ. А ЕТ. 4 АП. 10,
 ГР. ПЛЕВЕН

    До БОЙКА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА УЛ. „ВОЛА“ № 3, ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ УЛ. „РАЗВИГОР“ № 3 ВХ. Б, ЕТ. 6, АП. 49,
ГР. СОФИЯ

    До ВЕСЕЛИН ИВАНОВ СЛАВЧЕВ Ж.К. „ЛЕВ ТОЛСТОЙ“ № 31 ВХ. Б ЕТ. 1 АП. 10,
 ГР. СОФИЯ

    До ВЕНЕЛИН МЕТОДИЕВ ТОМАНОВ  БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 13 ВХ. А  ЕТ. 1 АП. 3, ГР. СОФИЯ

    До ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА УЛ. „ХРИСТО СМИРНИНСКИ“ № 63
ГР. РАКИТОВО

    До ВАСИЛ ВЕЛИКОВ ВЪЛЧЕВ Ж.К. „СТОРГОЗИЯ“ № 74 ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10
ГР. ПЛЕВЕН

    До ДОНЧО ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ Ж.К. „СТОРГОЗИЯ“ № 74, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10 ,
 ГР. ПЛЕВЕН

 
До ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПОРТАРСКА - АЛЕКСАНДРОВА УЛ. „ЦАР СИМИОН“  № 59А , ГР. БАНКЯ

    До ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА УЛ. „СРЕДОРЕК“ № 16 ВХ. А ЕТ. 4 АП. 11,
 ГР. СОФИЯ

    До ЕВГА ОРЛОВА ЕВГА ОРЛОВА С. ГОРНА ГРАЩИЦА, ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До КРАСИМИРА ХРИСТОВА МАЧИКОВА УЛ. „ГОРОЦВЕТНА“ № 60, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 14, ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА УЛ. „ДЕВЕТИ МАЙ“ № 11 С. ГОРНА ГРАЩИЦА, ГР. КЮСТЕНДИЛ
    До НИКОЕЛА ПЕТРОВА ПАНОВА - ЦВЕТКОВА УЛ. „ПАНЕГА“ № 6 , ГР. СОФИЯ

    До САШКО ЙОРДАНОВ КАЛФИН КВ. „ЗАПАД“ № 78, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 13 ,
ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До СЛАВИ ИВАНОВ СЛАВЧЕВ УЛ. „МЛАДЕН СТОЯНОВ“ № 14, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 15, ГР. ПЕРНИК

    До ИРИНА КАЧЕВА ДИМИТРОВА ЖК. „Красно село“ № 15, ВХ. Г ЕТ. 4, АП. 63,
 ГР. СОФИЯ             На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-22-1235/13.07.2022 г. Мартин Димитров Евтимов са внесли за разглеждане и одобряване:   
- проект за подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 38432.18.32 м. „Лапевица“ с. Коняво от земеделска земя (нива) в земя за неземеделски нужди – фотоволтаична централа.
     Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517