Печат на тази страница

Списък на оценени и класирани кандидати за персонал в „Център за активно включване” - Кюстендил в изпълнение на проект „Равни възможности”

Списък на оценени и класирани кандидати за персонал в Център за активно включване” - Кюстендил в изпълнение на проект „Равни възможности”, Административен договор BG05М9ОР001-2.005-0032-С01 по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. може да видите тук.

 

Прочетена 1403 пъти