ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

за Обществено обсъждане на проект за Частично изменение на действащия Общия устройствен план на Община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 38432.18.32 по КККР на с. Коняво, Община Кюстендил


          На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територия та  УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проектите за ЧИОУПОК и ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 38432.18.32 по КККР на с. Коняво, мест. „Лапевица“, Община Кюстендил за неземеделски нужди, с цел реализиране на инвес-тиционно намерение – изграждане на „фотоволтаична електрическа централа”.
          Възложител на проектите е  Мартин Димитров Евтимов.

         Срещата ще се проведе на 20/05/2022г. от 10.00 часа в заседателната зала, намираща се в сградата на „Кюстендилски строител“ АД с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №64, ет.4
 
           За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя – инж. Петър Пе-шев, тел. 0888 311 630, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517