ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-472/14.04.2022 г. кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за ИПУП-ПР в обхват на УПИ- I - 6968 и УПИ IV- 2498 в кв. 192, улица с о. т. 261-   о. т. 452 (ул. „ Княз Богориди“) и улица с о. т. 353   (ул. Отец Паисий) по плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил,  за привеждане на северозападната улична регулационна граница на УПИ I – 6968 кв. 192 от плана и югозападните улични регулационни граници на УПИ I – 6968 и УПИ IV – 2498 в кв. 192 от плана по имотните граници на                  ПИ 41112.504.319 от КККР на гр. Кюстендил.
Искането е направена със заявление вх. №УТ-21-2423/26.01.2022 г.
Възложител на проекта „ГИМ ИНВЕСТ“ ЕООД с управител Георги Йорданов Михайлов
       Със заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
       Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ                                        

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517