ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл. 47, ал. 1 от гпк

           До Борис Иванов Борисов от гр. София, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 246
           До Филка Георгиева Ковачка от гр. Кюстендил, кв. „Запад“ бл. 63
          До Васил Георгиев Иванов от гр. София, ж.к. „Люлин“ бл. 539
           
 
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-248/02.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, на наследниците на Иван Ангелов Мечкарски се възстановява правото на собственост върху ПИ 69167.41.3 с площ 1051 м2 и ПИ 69167.41.4 с площ 1504 м2 в местността Поройо, землище на с. Стенско, общ. Кюстендил.
           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517