ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

На вниманието на кметовете и кметските наместници на територията на община Кюстендил

Уведомително писмо до кметове и кметски наместници относно:

- права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересованите страни, свързани с дейността и територията на ТП ДЛС "Осогово"

- планирани дейности за 2022г. , и територии, в които ще се изпълняват

- подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги

- възможностите за местно социално - икономическо развитие

- мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо, религиозно или духовно значение за местните общности

Уведомителното писмо може да видите тук.

Информация за землища, местности и поотдели на територията на ТП ДЛС "Осогово", в които е планирано да се извърши ползване през 2022г. може да видите тук.

Информация за землища, местности и поотдели на територията на ТП "ДГС  Кюстендил", в които е планирано да се извърши ползване през 2022г. може да видите тук.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517