ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение по чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

     До Валентина Пламенова Бонева от гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон“ №67

          До Донка Бориславова Стоименова от гр. София, ж.к. „Дружба”, №109, вх. Б, ет. 5, ап. 17

          До Снежанка Кирилова Иванова от гр. Кюстендил, ул. „Харковска“ №3, вх. А, ет. 1, ап. 2

          Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-15/05.01.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, насл. на Васил Йосифов Бонев придобиват право на собственост върху предоставената за ползване земя в местността Гола Велика-Терасите, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, представляваща ПИ 17680.39.140.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Районен съд гр. Кюстендил по реда на АПК.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517