ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

На вниманието на кметовете и кметските наместници на територията на община Кюстендил

Създаване на организация за осигуряване на дърва за огрев на местното население през 2022г. и провеждане на информационна кампания по отношение на Наредба №6 /2019г., попадащи в териториалния обхват на ТП ДГС Кюстендил може да видите тук.

Създаване на организация за осигуряване на дърва за огрев на местното население през 2022г. и провеждане на информационна кампания по отношение на Наредба №6 /2019г., попадащи в териториалния обхват на ТП ДЛС Осогово може да видите тук.

Уведомително писмо до кметове и кметски наместници за изготвяне на списъци на правоимащи лица, желаещи да добиват дърва за огрев и строителна дървесина може да видите тук.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517