ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Общински фонд за подкрепа на местни инизиативи "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна в община Кюстендил"

 • 30 Авг 2021

Основната цел на настоящата схема за предоставяне на БФП е създаване на устойчив модел за подкрепа на активните общности в община Кюстендил посредством създаване на по-благоприятна среда за детско развитие, по добър достъп до култура и културна изява.

Специфични цели:

 • Да подпомага провеждането на културни събития на територията на община Кюстендил, както и техни участници;
 • Да подпомага изяви в конкурси за наука, творчество, изкуство и др.;
 • Да подпомага клубовете за занимания с деца;
 • Да подобри материалната база, вкл. подпомагане на репетиционния процес, на танцовите колективи, школите за вокални и инструментални занимания;
 • Да стимулира местни творци за повишаване на естетиката и средата на обитаване;
 • Да съдейства прилагането на иновативни методи за обучение, общуване и предаване на знания.

 Допустими кандидати:

 • читалища, регистрирани по реда на Закона за народните читалища;
 • местни културни и образователни институции (детски градини, училища, ОДК, Регионалната библиотека и др.);
 • местни творци;
 • организации, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньорството е необходимо за постигане на целите на инициативата и ако води до повишаване на капацитета за изпълнение на инициативата.

 Допустими дейности:  

 • Организация, наем на техника, създаване на декори и т. н. за провеждане на културни събития;
 • Закупуване на оборудване, костюми и друго, необходимо за участие в културни събития;
 • Закупуване на материали и друго, необходимо, включително транспортни разходи, за участие в конкурси за наука, творчество, изкуство и сродните им;
 • Закупуване на материали, подобряване на материалната база на клубове за работа с деца;
 • Създаване на елементи на градското обзавеждане;
 • Закупуване на обзавеждане, техника, софтуер, хардуер и друго, за провеждане на иновативни занимания с деца.

 Срок за изпълнение на инициативата: до края на 2021 година.

Общият размер на средствата е 14 000,00 лв.:  

 • минимална сума на финансова помощ:  300,00 лв. с ДДС.
 • максимална сума на финансова помощ:  1 000,00 лв. с ДДС.

 Съфинансиране:

Препоръчително е кандидатите да осигурят финансов или нефинансов /доброволен труд/ принос към изпълнение на проектните инициативи.

 Срок за кандидатстване: 30 август  – 30 септември  2021 година.

Изисквания за кандидатстване може да видите тук

Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване  може да видите тук

Приложение 2 - Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта може да видите тук

Прочетена 474 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517