ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обявява прием на документи за финансиране на 3 (три) семейства/двойки с репродуктивни проблеми за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция

  • 18 Май 2021

Изискванията и процедурата за тази дейност са уредени в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  1. Да са пълнолетни лица (за жени не навършили 51 години), притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кюстендил през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
  2. Да нямат данъчни задължения към Община Кюстендил и държавата;
  3. Да са здравно осигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението;
  4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер;
  5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация;
  6. Да е налице доказан стерилитет, независимо с женски и/или с мъжки фактор, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF, ICSI или вътрематочна инсеминация;
  7. Всеки от кандидатите да е завършил минимум средно образование. 

Кандидатите подават  заявление с приложения и декларации по образец в Деловодството на Община Кюстендил. 

Срокът за подаване на заявления за разглеждане е до 31 август  2021 г

За повече информация може да се обърнете към общинския отдел „Социални дейности“, Общинска поликлиника, ул. „Яворов” №6,  етаж 2, каб. 224,  тел. 078/55-11-31.

Правилникът и формулярите за кандидатстване може да изтеглите от сайта на Община Кюстендил, сектор „Асистирана репродукция”.

Прочетена 576 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517