ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Кюстендил

  • 17 Май 2021
  • 1. В Раздел I чл. 3 (1), текстът се изменя по следния начин:

Чл. 3. (1) Еднократните помощи се осигуряват със средства от общинския бюджет и се отпускат диференцирано, според поредността на децата, чиито родители са заявителите, както и съобразно степента на образование на родителите.

 

  • 2. В Раздел II чл. 7 (5) т. 4, текстът се изменя по следния начин:

Чл. 7 (5) т. 4 поредността на децата, чиито родители са заявителите;

 

  • 3. В Раздел III чл. 10 (5) текстът се изменя по следния начин:

Чл. 10 (5) При раждане на близнаци, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак, като сумата се определя, съобразно броя на предходните деца, чиито родители са заявителите.

 

  • 4. В Раздел IV чл. 14 (3) е техническа грешка.

 

  • 5. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Кюстендил влиза в сила в 7 – дневен срок от приемането му .

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Кюстендил е приет от Общински съвет - Кюстендил на ……………2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Общинския съвет.

Мотиви може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 786 пъти Последно променена в 17 Май 2021

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517