Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
Категория: ОБС ОБНАРОДВАНЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ
Страница 2 от 2
Файла:

Решение № 57/19.03.2018 г. по Адм. дело № 14/2018 г., постановено от Административен съд – Кюстендил, в сила от 20.04.2018 г., с което отменя изцяло разпоредбите на чл.5, ал.1, т.22 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приета с Решение № 13/28.12.2007 г. на ОбС – Кюстендил, като незаконосъобразни.

Information
Създаден 2018-04-20
Променено на 2018-04-20
Версия:
Размер 225.29 KB
Платформа
Тегления 184

Решение № 147/02.07.2018 г. по Адм. дело № 157/2018 г., постановено от Административен съд – Кюстендил, в сила от 25.07.2018 г., с което отменя изцяло разпоредбите на чл.14, т.14 от Наредба за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 242/26.09.2008 г. на ОбС-Кюстендил; изм.  с Решение № 347/23.12.2008 г. на  ОбС – Кюстендил;изм. с Решение № 81/29.03.2012г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС – Кюстендил, като нищожна.

Information
Създаден 2018-07-30
Променено на 2018-07-30
Версия:
Размер 255.2 KB
Платформа
Тегления 169

Решение № 149/03.07.2018 г. по Адм. дело № 177/2018 г., постановено от Административен съд – Кюстендил, в сила от 25.07.2018 г., с което отменя изцяло разпоредбите на чл.26, ал.2, т. 9 от Наредба за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 238/26.09.2008 г. на ОбС - Кюстендил; изм. с Решение № 348/23.12.2008 г. на ОбС - Кюстендил; изм. с Решение № 467/30.07.2009 г. на ОбС - Кюстендил; доп. с Решение № 482/27.08.2009 г. на ОбС - Кюстендил;изм. и доп. с Решение № 509/23.10.2009 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 193/31.01.2013 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №450/26.09.2013 г на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 896/27.11.2014 г.на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 232/28.07.2016 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 256/31.08.2016 г. на ОбС – Кюстендил, като нищожна

Information
Създаден 2018-07-30
Променено на 2018-07-30
Версия:
Размер 247.31 KB
Платформа
Тегления 173

Решение № 163/16.07.2018 г. по Адм. дело № 233/2018 г., постановено от Административен съд – Кюстендил, в сила от 07.08.2018 г., с което отменя разпоредбата на чл.60, ал.2 в частта „… или оправомощено от него длъжностно лице…” от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 208/30.06.2018 г. на ОбС - Кюстендил.

Information
Създаден 2018-08-07
Променено на 2019-12-16
Версия:
Размер 222.36 KB
Платформа
Тегления 147

Решение № 189/25.09.2018 г. по Адм. дело № 176/2018 г., постановено от Административен съд – Кюстендил, в сила от 18.10.2018 г., с което са обявени за нищожни разпоредбите на чл. 5 и чл. 10, ал. 2, т. 6 от Наредба за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 242/26.09.2008 г. на ОбС - Кюстендил.

Information
Създаден 2018-10-18
Променено на 2018-10-18
Версия:
Размер 310.36 KB
Платформа
Тегления 142

Решение № 273/15.11.2019 г. по Адм. дело № 389/2019 г., постановено от Административен съд – Кюстендил, в сила от 16.12.2019 г., с което са обявени за незаконосъобразни разпоредбите нищожни разпоредбите на чл.27, ал.2, чл.35, ал.1, чл.37, ал.1, чл.41, ал.1,  относно израза „събиране…имат право да извършват само лица…“, чл.58, ал.2, пр.1 и ал.3, пр.1 и чл.61, ал.2 в частта относно израза „..или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кюстендил, приета с решение №208 /30.06.2016г. на Общински съвет Кюстендил.

Information
Създаден 2019-12-16
Променено на 2019-12-16
Версия:
Размер 316.04 KB
Платформа
Тегления 68

Решение № 120/05.06.2020 г. по Адм. дело № 373/2019 г., постановено от Административен съд – Кюстендил, в сила от 29.06.2020 г., с което отменя , по подаден протест от Окръжна прокуратура – Кюстендил, разпоредбата на чл. 52в, ал. 1, т. 2  в частта относно израза „… чрез рамково споразумение“ от Наредба за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил, приета с решение №526/30.12.2013г. на Общински съвет Кюстендил.

Information
Създаден 2020-06-29
Променено на
Версия:
Размер 2.63 MB
Платформа
Тегления 12

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни