Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

СПРАВКА ЗА ЗАПЛАТЕНИ ПАРКОМЕСТА НА ТЕРИОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ПО ЧЛ.29 АЛ.1 ОТ НБАД

СПРАВКА ЗА ЗАПЛАТЕНИ ПАРКОМЕСТА НА ТЕРИОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ПО ЧЛ.29  АЛ.1 ОТ  НБАД
   
ПАРКОМЕСТА ПО ЧЛ.29  АЛ.1 ОТ  НБАД
   
Местонахождение на паркомясто Платено до /включително/:
ул."Константинова баня" №22 29.05.21г.
ул."Демокрация" №44 Б 11.11.20г.
ул.Цар Освободител" №23 13.11.20г.
ул.Цар Освободител" №23 А 13.11.20г.
ул.Цар Освободител" №21  18.12.20г.
ул.Цар Освободител" №21  18.12.20г.
ул.Цар Освободител" №182   31.10.20г.
ул.Цар Освободител" №88  28.10.20г.
ул.Цар Освободител" №88   28.10.20г.
ул."Цар Асен" №2  05.11.20г.
ул."Цар Асен" №4 14.01.21г.
ПАРКОМЕСТА ПО ЧЛ.34  АЛ.5 ОТ  НБАД
Местонахождение на паркомясто Платено до /включително/:
Паркинг "Европа"
Място  №26  27.12.20г.
Място № 40 19.11.20г.
Масто №6 12.11.20г.
Място № 27 14.10.20г.
Място № 31 02.11.20г.
Място № 28 25.11.20г.
   
Паркинг "Криволак"
Място  № 4 01.10.20г.
Място  № 8  04.06.21г.

 

Покана за подаване на проектни идеи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи към Община Кюстендил

На 2 септември 2020 г. Община Кюстендил обявява процедура за набиране на проектни идеи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи към Община Кюстендил. Общият размер на средствата в рамките на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи е  100 000,00 лв.

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани в рамките на предвидения финансов ресурс по схемата, важат следните размери на минималната и максималната стойност:

  • минимална сума на финансова помощ:  1 000,00 лв. с ДДС.
  • максимална сума на финансова помощ:  5 000,00 лв. с ДДС.
  • Бенецифиентите с проектни предложения с искане за БФП на стойност до 2000 лв. с ДДС,  осигурят нефинансов принос /доброволен труд/ към изпълнение на проектните инициативи.

Бенецифиентите с проектни предложения с искане за БФП на стойност между 2000 и 5000 лв. с ДДС, осигуряват собствен финансов принос в размер минимум на 50% от исканата помощ за горницата над 2000 лв. и нефинансов принос /доброволен труд/ към изпълнение на проектните инициативи.

Подробна информация за Изискванията за кандидатстване, както и пълния пакет документи може да изтеглите от тук

Крайният срок за подаване на предложенията е 28 септември 2020 г.

 

кедония може да видите тук

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Модернизация на железопътна линия Радомир-Гюешево-граница с Република Северна Македония

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Модернизация на железопътна линия Радомир-Гюешево-граница с Република Северна Македония може да видите тук

Поставяне под закрила на общински вековни гори чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“ в землището на с. Дождевица, с.Жиленци и с.Гюешево, общ.Кюстендил

По предложение на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов, Общински съвет – Кюстендил на свое заседание, проведено на 28.05.2020 г., прие да бъдат поставени под закрила 1690 декара общински вековни гори, чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“ в землището на с. Дождевица, с. Жиленци и с. Гюешево, общ. Кюстендил.
Районът е част от зоните на Натура 2000, а предложението е направено от Сдружение „WWF – Световен фонд за дивата природата, Дунавско-карпатска програма България“ след теренно проучване през периода 2017-2019 г., при което „горите във фаза на старост“ са възприети като девствени гори, представляващи екосистеми със запазена структура и са най-ценни от екологична гледна точка, тъй като са дом на удивително биологично разнообразие. Най-старите гори са с определена възраст от 170 години. В защитените територии не се допуска лесовъдна намеса и добив на дървесина. Отговорността към следващите поколения, налага да защитим това безценно природно наследство, тъй като старите гори, в които не се извършват сечи, обособени като „гори във фаза на старост“ са естествен резервоар за генетичен материал и зона за спокойствие за много видове, чието съществуване е зависещо от горските екосистеми.
Опазването на старите естествени гори е поставено като приоритет в Националната стратегия и в плана за опазване на биологичното разнообразие, както и в Националната стратегия за развитие на горското стопанство в България. Важни са за опазването на водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората и за поддържането на среда на живот в условията на климатични промени. За да продължат да предоставят тези жизненоважни екосистемни услуги обаче е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване.

Списък на местата за разполагане на пунктовете за изкупуване на череши в населените места

Заповед на Кмета на Община Кюстендил РД-00-549/02.06.2020г. относно определяне местата за изкупуване на череши може да видите тук

Списък на местата за разполагане на пунктовете за изкупуване на череши в населените места може да видите тук

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни