bg BG en EN ru RU

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Председател


 

Иван Андонов

     Председател
     адрес: гр. Кюстендил, 2500, 
     пл. "Велбъжд" №1, ст. 6
     тел.: 078/ 551 120
     e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

1. Персонални данни

 

Име, презиме, фамилия

ИВАН МАНОЛОВ АНДОНОВ

Дата (по желание) и място на раждане

13.03.1970 г., гр. Кюстендил

Семейно положение

Семеен, с две деца

2. Образование, специалност

Магистър - Защита на културно-историческото наследство в Република България

3. Професионална кариера

От 2005 г. Председател на читалище „Братство 1869“ гр. Кюстендил

4. Обществени ангажименти

 

Член на Националния съвет по читалищно дело към Министерство на културата

 - Председател на Настоятелството на ПМГ „Проф. Емануил Иванов”

 - Председател на Сдружение "МИГ Невестино - Кюстендил"

5. За контакти:

Адрес:

Телефон:

Факс:

Е-адрес:

 

 

078/55 11 20

078/55 11 21

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Правомощия

Председателят на Общинския съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;
2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;
3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
4. подпомага съветниците в тяхната дейност;
5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;
9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, Кмета и заместник-кметовете на Общината, кметовете на кметства, кметските наместници, гости, граждани и журналисти;
11. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет; 
12. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет-страница на общината (Интернет-страницата на НСОРБ);
13. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;
14. следи за спазване на този правилник;
15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Кюстендил.

 Отчет за дейността на Общински съвет - Кюстендил, Мандат 2015-2019г. и неговите постоянни комисии за периода от 29 декември 2017г. до 28 юни 2018г.

 Отчет за дейността на Общински съвет - Кюстендил, Мандат 2015-2019г. и неговите постоянни комисии за периода от 29 юни 2018г. до 28 декември 2018г.

 Отчет за дейността на Общински съвет - Кюстендил, Мандат 2015-2019г. и неговите постоянни комисии за периода от 28 декември 2018г. до 27 юни 2019г.

 Отчет за дейността на Общински съвет – Кюстендил, Мандат` 2019-2023 г.и неговите постоянни комисии за периода от 28 май 2020 г. до 26 ноември 2020 г.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни