ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Преброяване 2021

Общинската преброителна комисия - Кюстендил започва от 15 септември до 30 октомври набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

Съгласно чл. 27 от Закона за преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г., контрольорът ръководи, контролира и подпомага преброителите от своя район и отговаря за пълнотата на данните, вписани в преброителните карти.

Съгласно чл. 28 от същия закон, преброителят извършва непосредствената работа по събирането на данните и  попълването на преброителните карти, спазвайки инструкциите на председателя на НСИ.

Лицата, които желаят да работят като преброители и контрольори представят следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Автобиография в изисквания формат;
  3. Копие от диплома за завършено средно или висше образование;
  4. Документ, удостоверяващ

Документите ще се подават в Териториално статистическо бюро - Югозапад, гр. Кюстендил, ул. „Добруджа“ № 2А, ет.3 ст. 303 от 9.00 часа до 16.30 от понеделник до петък вкл.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на НСИ - Преброяване 2021 /https://census2021.bg/dokumenti/ или от сайта на община Кюстендил -  образци.  Формулярите на заявление и автобиография се предоставят и в Териториално статистическо бюро - Югозапад, гр. Кюстендил за попълване.

Общинската преброителна комисия разглежда на свое заседание през м. ноември 2020 година заявленията и съставя списък на кандидатите, отговарящи на изискванията, определени в критериите за подбор на преброители и контрольори.

Списък на одобрените преброители и контрольори се оповестява до 10 декември 2020 година на сайта на община Кюстендил и в Териториално статистическо бюро – Югозапад, гр. Кюстендил.

Назначаването на преброителите и контрольорите се извършва чрез подписване на граждански договор между тях и директора на Териториално статистическо бюро Югозапад не по-късно от 15 януари 2021 година.

Списък на одобрените лица - участници в Преброяване 2021 може да видите тук.

Съобщение във връзка с получено писмо  от Национален статистически институт може да видите тук.                                                                         

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517