BG EN RU

Екология

Община Кюстендил работи по  проект „За чист въздух в Кюстендил“, финансиран от Фонд Активни Граждани на ЕИП 2014-2021 г.  Проектът се изпълнява от Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации (АСОРИ), Норвежки университетски колеж по земеделие и развитие на селските райони (HLB) и Община Кюстендил. Целта на проекта е изграждане на устойчиви механизми на гражданско участие за опазване на околната среда и подобряване качеството на атмосферния въздух в Кюстендил.

Част от дейностите по проекта е  създаването на Зелен съвет към Община Кюстендил. Съветът е разкрит със Заповед на Кмета на Община Кюстендил.

Желание за участие в Зеления съвет се заявява в срок до 30.06.2021 г. чрез подаване на заявление за участие към Община Кюстендил по утвърден формуляр /достъпен на уебсайта на Общината/ , на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и/или на място в деловодството в сградата на Община Кюстендил.

Приложение - формуляр за кандидатстване може да видите тук.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение на Министерство на околната среда и водите № СО-26-ЕО/2021г. относно НЕ извършването на екологична оценка на Плана за интегрирано развитие на община Кюстендил за периода 2021- 2027г.,при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Цялото решение може да видите тук.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001012 „Земен“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Буново, с. Гърбино, с. Дворище, с. Коняво, с. Копиловци, с. Полетинци, с. Полска Скакавица, с. Раждавица, с. Шипочано, с. Шишковци, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Бъзовица, с. Габрешевци, с. Добри дол, с. Долно Кобиле, с. Злогош, с. Косово, с. Средорек, с. Сушица, с. Трекляно, с. Чешлянци, община Трекляно, област Кюстендил, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Дивля, с. Жабляно, гр. Земен, с. Калотинци, с. Пещера, с. Раянци, община Земен, област Перник, с. Егълница, с. Калище, с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, с. Байкалско, с. Дебели лаг, община Радомир, област Перник, с. Докьовци, с. Пенкьовци, община Трън, област Перник.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.  Заповедта може да видите тук.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на улица в с. Вратца, община Кюстендил от главен път "I-6" - Кюстендил - ГКПП Гюешево до о.т.  5-В“ може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение за „Основно обновяване на спортна площадка, намираща се в североизточната част на двора на ЕГ “Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил (ПИ 41112.504.81 по КККР на гр. Кюстендил може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение за  изграждане на "Автокъща" в поземлен имот № 41112.28.221, землището на гр. Кюстендил може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на ресторант,открит басейн и съблекални,намиращ се в пи с индефикатор 41112.500.1999 гр. Кюстендил може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на улично осветление в кв. "Румена войвода”, ул. с о.т. 1679 - 1680, гр. Кюстендил може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на улично осветление на ул. "Опълченска”, гр. Кюстендил може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно намерение от ТЕРАНОВА ЕООД  може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно намерение от Георги Андонов Андонов  може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение "Организиране и ползване на рибовъдно стопанство" с. Горно Уйно от "РОСМИЛ 2020"  ЕООД може да видите тук.

Изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежа  ,,Натура 2000”, Определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща" от Васил Ангелов може да видите тук.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Кюстендил е осигурила площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци по реда на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците, като е сключила договор с фирма „Унитрейд 2011“ ООД, гр. София.  Площадката на фирмата се намира на ул.“Цар Освободител“ №342, гр. Кюстендил.

За повече информация относно вида на приеманите отпадъци може да позвъните на следните телефони:

Община Кюстендил – 078 55 11 66

„Унитрейд 2011“ ООД – 0887 23 44 67

 

Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ може да видите тук.

Проект на Заповед за обявяване на защитена зона "Чокльово блато" може да видите тук.

Проект на Заповед за обявяване на защитена зона "Долни Коритен" може да видите тук.

Решение № ПЕ-18-ЕО/2019 може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно намерение от "РИОС 10" ЕООД може да видите тук.

Информация по приложение 2 за стадион Осогово може да видите тук и тук.

Информация по приложение 2 за стадион Странджа може да видите тук и тук.

Уведомление за инвестиционно намерение може да видите тук.

 

ЕКОПАК - Информираността – ключов фактор в управлението на отпадъците

Екологичната програма може да видите тук.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни