ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Земеделие и гори

Стопанска 2020/2021 г.

Стопанска 2019/2020 г.

Стопанска 2018/2019 г.

Стопанска 2017/2018 г.

Стопанска 2015/ 2016г.

Процедури по чл. 37в, ал. 11 от ЗСПЗЗ за 2021/2022

Процедури по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ

Процедури по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ за 2021

Процедури по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ за 2022

Земеделие

 

Отдаване на дървесина от общински горски територии

Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен в сила от 01.06.22г. може да видите тук.

Ценоразпис на обли и цепени дървени материали от временен склад в сила от 01.06.22г. може да видите тук.

Заявление до Кмет/ Кметски наместник за издаване на разрешение за достъп до горски територии по чл. 148 от ЗГ може да изтеглите тук.

Заявление до Кмета на Община Кюстендил за издаване на разрешение за достъп до горски територии по чл. 148 от ЗГ може да изтеглите тук.

Графици за предлагане на местното население на дървесина на корен от ТП ДГС "Кюстендил" през 2022г.  може да видите тук.

Графици за предлагане на местното население на дървесина на корен от ТП ДЛС "Осогово" през 2022г. може да видите тук.

Заявление за закупуване на дървесина от склад по ценоразписа на ТП ДЛС “Осогово“. може да видите тук.

 

Заявление за отсичане на единични дървета в поземлени имоти по реда на чл. 32, ал.2 и 3 и чл. 34 от ЗОСИ и чл.10 и чл.11 от Наредба № 1/1976 год. за опазване на селскостопанското имущество може да изтеглите тук.

Заявление за кастрене на дървета в поземлен имот може да изтеглите тук.

Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии може да изтеглите тук.

Необходими документи - Разрешение за отсичане на дървесина извън горски територии.

Срок: Посочен в заявлението.

 

Маркиране на дървесина извън горски територии:

 

Маркиране и сортиране на дървесина на корен /куб.м./

 

- едра дървесина

 1.00

- средна дървесина

 1.20

- дребна дървесина

1.40

Дърва за огрев

 1.50

Измерване и кубиране в лежащо състояние /куб.м./

 

- едра дървесина

 0.70

- средна дървесина

 0.80

- дребна дървесина

 0.90

Дърва за огрев

 0.90

За маркиране на дървесина в лежащо състояние /куб.м./

 

- едра дървесина

0.90

- средна дървесина

1.00

- дребна дървесина

1.20

Дърва за огрев

1.20

Издаване на превозен билет - за брой

3.00

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517