Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Нормативна уредба

Общински план за защита при бедствия - Община Кюстендил -04.04.2019 

Външен авариен план на Обект: „Данъчен склад и склад „ОАКП” за съхранение производство на базови органични разтворители и разредители на алкидни бои – гр. Кюстендил на „АЛЕЛ” ЕООД - София”

  Отчет на заявленията за Достъп до обществена информация

 Устройствен правилник на общинската администрация
 
 


 Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до Община Кюстендил
 
 


 Заповед на кмета на Община Кюстендил за утвърждаване на устройствения правилник на общинската администрация
 
 


 Регистър на подадените декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите в Общинска администрация гр. Кюстендил
 
 

 Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Кюстендил
 
 

 Инструкция за информационно-деловодната дейност и работата с документите в Община Кюстендил
 
 

 Етичен кодекс за поведението на служителите в общинска администрация - Кюстендил
 
 

 Харта на клиента
 
 

 Вътрешни правила за организиране на достъп до обществена информация в Община Кюстендил
 
 

 

 Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията в Община Кюстендил
 
 


 Анализ и обобщение на анкетните карти за оценка на административни услуги от страна на потребителите - граждани, представители на бизнеса и на институции
 
 

Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив в Община Кюстендил

 

Номенклатура на делата със срокове за съхранение на Община Кюстендил

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1

Следвайте ни