Начало
22.01.2018

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Кюстендил по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - 22.01.2018 г., може да видите тук.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил