Начало
12.02.2018

СПРАВКА
за постъпили предложения по проект на Правилник за устройството и дейността на Обединен детски комплекс , град Кюстендил.


   Проектът на Правилник за устройството и дейността на Обединен детски комплекс, град Кюстендил., заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 11.01.2018 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
   В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
   Няма неприети предложения по горецитирания проект на Правилник за устройството и дейността на Обединен детски комплекс , град Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил