Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Програми

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.
р. № 689/25.01.2018г.

Програма за развитие на туризма в Община Кюстендил през 2017г.
р. № 485/25.05.2017г.

Общинска програма за закрила на детето на Община Кюстендил 2017г.
р. № 484/25.05.2017г.

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил за 2017г.
р. № 484/25.05.2017г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2017 г. в Община Кюстендил
р. № 411/ 16.02.2017г.

Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух в община Кюстендил - 2016 г. - 2020 г.
р. № 310/ 16.02.2017г.

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г.
р. № 394/ 26.01.2017г.; доп., изм. и акт. с р. №409/ 16.02.2017г.; доп. с р. №444/31.03.2017г.; доп. с р. №445/31.03.2017г.; доп. с р. №470/19.04.2017г, доп. с р. №492/25.05.2017г; изм. и акт. с р. №503/29.06.2017г. на ОбС - Кюстендил; 515/29.06.2017г. на ОбС - Кюстендил; изм. и акт. с р.533/27.07.2017г. на ОбС - Кюстендил; изм. и акт. с р.534/27.07.2017г. на ОбС - Кюстендил;изм. и акт. с р. № 612/26.10.2017 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с р.636/30.11.2017г. на ОбС - Кюстендил;изм. и доп. с р. № 637/30.11.2017 г. на ОбС - Кюстендил

Общинска Програма за Закрила на детето на Община Кюстендил 2016г.
р. № 187/ 02.06.2016г.

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил за 2016 г.
р. № 187/ 02.06.2016г.

Програма за развитие на туризма в община Кюстендил през 2016г.
  p. № 134/ 31.03.2016г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кюстендил за 2016 година
  p. № 110/ 25.02.2016г.

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016г.
  p. № 85/ 28.01.2016г.

Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2015- 2019г.
  p. № 83/ 28.01.2016г.

Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Кюстендил за периода 2015-2020 година
p. № 38/ 29.12.2015г.; изм. с р. №462/19.04.2017г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кюстендил за 2015 година
p. № 997/ 26.02.2015г.

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.
p. № 968/ 03.02.2015г.

Програма за развитие на туризма в Община Кюстендил през 2015г.
p. № 965/ 03.02.2015г.

Програма за установяване на контрол върху бездомните кучета на територията на Община Кюстендил 2014 - 2018 г.
р. № 725/ 25.06.2014 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2014 г. в Община Кюстендил
р. № 612/ 27.02.2014 г.

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост
р. № 968/ 03.2.2015 г.

Общинска програма за опазване на околната среда
р. № 461/29.10.2013 г.; доп. с решение № 996/26.03.2015г.

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците
р. № 461/ 29.10.2013 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ЗА 2013 ГОДИНА
р. № 695/ 29.05.2014 г.

Програма на мерки за закрила на деца с изявени дарби в община Кюстендил за 2014
р. № 695/ 29.05.2014 г.

Програма за развитие на туризма в Община Кюстендил за 2013г.
р. № 266/ 22.02.2013 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013г.в Община Кюстендил
р. № 268/ 28.03.2013 г.

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Кюстендил за периода 2013-2016г.
р. № 265/ 28.03.2013 г.

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г.
р. № 219/ 22.02.2013 г.

Общинска програма за закрила на детето за 2011г.
р. № 864/ 26.05.2011 г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кюстендил /2011- 2015 г./
р. № 848/ 28.04.2011 г.

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г.
р. № 766/ 31.01.2011 г.

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2010 г.
р. № 581/ 28.01.2010 г.

Стратегия и план за развитие на туризма в Община Кюстендил
р. № 490/ 24.09.2009 г.

Приложение към "Стратегия и план за развитие на туризма в Община Кюстендил"


Речник на термините


Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Кюстендил за периода 2008 г. - 2011 г.
р. № 384/ 26.02.2009 г.

Програма за установяване на контрол върху бездомните кучета на територията на Община Кюстендил
р. № 331/ 27.11.2008 г.

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2008-2012 г.
р. № 319/ 27.11.2008 г.

Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Кюстендил 2008- 2012 г.
р. № 180/ 24.04.2008 г.

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Кюстендил за периода 2008- 2012 г.
р. № 180/ 24.04.2008 г.

Програма за управление на утайките от ГПСОВ – гр. Кюстендил. – р. № 350/ 30.09.2005 г.

Общинска програма за организиране, координиране, оптимизиране и управление на предстоящите процеси на промени в системата на средното образование, р. № 119/ 25.06.2004 г.

 

© 2020 Oбщина Kюстендил