Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Планове

Общински годишен план за младежта на Община Кюстендил за 2018г.

Приет с Решение №688/25.01.2018г. на ОбС - Кюстендил

Общински План За Противодействие На Тероризма На Община Кюстендил-06.11.2017

Приет с Решение №655/29.12.2017г. на Общинския съвет

Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г.

Приет с Решение №625/30.11.2017г. на Общинския съвет

Коригиран годишен план за ползване на дървесина на Община Кюстендил за 2017г.

Приет с Решение №503/29.06.2017г. на Общинския съвет

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Кюстендил през 2018г.

Приет с Решение №461/19.04.2017г. на Общински съвет - Кюстендил,

Изменено с Решение №600/26.10.2017 на ОбС - Кюстендил


Заверен Годишен план за ползване на дървесина 2017
p. № 409/ 16.02.2017г.
Общински годишен план за младежта на Община Кюстендил за 2017г
p. № 393/ 26.01.2017г.
Годишен план за ползване на дървесина на Община Кюстендил за 2017г
p. № 312/ 27.10.2016г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Кюстендил - 2017
p. № 160/ 28.04.2016г.

План за противодействие на тероризма на Община Кюстендил
p. № 108/ 25.02.2015г.
План за противодействие на тероризма на Община Кюстендил
p. № 108/ 25.02.2015г.


Годишен план за ползване на дървесина на Община Кюстендил за 2016г. приет с решение №11/03.12.2015г. на Общински съвет
p. № 11/ 03.12.2015г.
Общински годишен план за младежта на Община Кюстендил за 2016г.

Годишен план за ползване на дървесина на Община Кюстендил за 2016г. приет с решение №11/03.12.2015г. на Общински съвет
p. № 11/ 03.12.2015г.
План на община кюстендил за действие и изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в Кюстендилска област (2012-2020), за периода 2015-2020г. (Приет с р. № 1127/30.07.2015 г. на ОбС - Кюстендил)


Общинският годишен план за младежта 2015 г.
р. № 964/ 03.02.2015г.

Годишен план за ползване на дървесина от гори собственост на Община Кюстендил през 2015г.


Коригиран Годишен план за ползване на дървесина от гори собственост на Община Кюстендил през 2014 г.


Годишен план за развитие на социалните услуги в община Кюстендил. Планов период м.Януари-м.Декември 2015г.


Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кюстендил за периода 2014- 2016г.
р. № 623/ 27.03.2014 г. 

Приложение 1 към Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кюстендил за периода 2014- 2016г.


Приложение 2 към Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кюстендил за периода 2014- 2016г.


Приложение 3 към Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кюстендил за периода 2014- 2016г.


Приложение 4 към Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кюстендил за периода 2014- 2016г.


Приложение 5 към Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кюстендил за периода 2014- 2016г.


Годишен план за развитие на социалните услуги в община Кюстендил
р. № 298/ 30.05.2013 г.

Общински годишен план за младежта 2013г.
р. № 187/ 31.01.2013 г.

Общински план за развитие на Община Кюстендил (2007-2013 г.)
р. № 331/ 30.09.2005 г. , изм. с р. № 392/ 26.02.2009г.,
изм. с р. № 699/ 30.09.2010г.

 

 

 

© 2020 Oбщина Kюстендил