Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Правилници

Правилник за организацията и дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи

Приет с Решение №692 от 25.01.2018г. на Общински съвет - Кюстендил

Правилник за дейността на Комплекс за социални услуги - Община Кюстендил

Съгласуван с Решение №627 от 30.11.2017г. на Общински съвет - Кюстендил

Правилник - Художенствена Галерия

Приет с Решение №662 от 30.11.2017г. на Общински съвет - Кюстендил

Правилник за устройството и дейността на обединен детски комплекс Кюстендил

Приет с Решение №358 от 29.12.2016г. на Общински съвет - Кюстендил

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Кюстендил

Приет с Решение № 206/02.06.2016 г. на ОбС-Кюстендил

Правилник на ПК по здравословни причини, социални дейности и жилищна политика към ОБС - Кюстендил


Правилник За организацията и дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене

(Приет с р.№395/26.03.2009г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с р.№ 692/30.09.2010г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с р.№1052/30.04.2015г. на ОбС - Кюстендил)

Правилник за устройството и дейността на ОП "Управление на общински имоти" - Кюстендил

Приет с Реш. №129/ 09.11.2012год., изм. и доп. с реш.№447/26.09.2013г.,  изм. и доп. с реш № 664/27.03.2014г

Правилник за правата и задълженията на комисията за целевото разходване на средствата от общински облигации

Приет с Решение № 557/23.01.2014 г. на ОбС-Кюстендил


Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие

Приет с Решение №602, Протокол №34 от 25.02.2010 г., изменен и допълнен с Решение №448, Протокол №18 от 26.09.2013 г.
изм. и доп. с реш № 616/27.02.2014г

Правилник за организацията, управлението и дейността на Общинско предприятие „Обществена пералня" гр. Кюстендил

Приет с Решение № 410/29.08.2013 г. на ОбС-Кюстендил

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил

Приет с Реш. №190/ 31.01.2013год., изм. и доп. с реш.№237/22.02.2013г.,  изм. и доп. с реш № 588/06.02.2014г

Заявление по чл.23 от Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Кюстендил


Декларация №3 Към Заявлението по чл.23 от Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община КюстендилПравилник за устройството и дейността на ОП "Управление на общински имоти"

Приет с Решение №129/09.11.2012 г., изм. и доп. с Решение №447/26.09.2013 г.

Правилник за дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Кюстендил

Приет с Решение № 30/02.02.2012 г. на ОбС-Кюстендил, изм. с Реш. №148/ 29.11.2012г.

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Приет с Решение № 13/28.12.2007 г. на ОбС - Кюстендил; изм.с Решение № 48/28.02.2008 г. на ОбС - Кюстендил; изм. С Решение № 69/27.03.2008 г. на ОбС - Кюстендил; изм. с Решение № 100/ 24.04.2008 г. на ОбС - Кюстендил; изм. с Решение № 309/30.10.2008 г. на ОбС - Кюстендил;допълва с Решение № 386/26.02.2009 г. . на ОбС - Кюстендил; изм. с Решение № 404/26.03.2009 г. на ОбС - Кюстендил; (доп. с р. № 790/24.02.2011 г. на ОбС - Кюстендил, изм. с р. 99/16.06.2011 г. по адм.д.№85/2011 г на КАС, в сила от 27.02.2013 г.); изм. С Решение № 18/29.12.2011г. на ОбС - Кюстендил;изм. и доп. с Решение №453/26.09.2013 г. на ОбС – Кюстендил, изм. и доп. с Решение №593/06.02.2014 г. на ОбС – Кюстендил, изм. и доп. с Решение №1024/26.03.2015 г. на ОбС – Кюстендил

 

© 2020 Oбщина Kюстендил