Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Общински съвет arrow Нормативна уредба arrow Наредби за изменение и допълнение
Наредби за изменение и допълнение
19.10.2010
НИД Наредба бюджет по ЗПФ с решение № 653 от 29.12.2017
(Приета с Решение № 653/29.12.2017 г. на ОбС - Кюстендил)
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ с р. 621 от 30.11.2017
(Приета с Решение № 621/30.11.2017 г. на ОбС - Кюстендил)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 481/25.05.2017г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменеие и допълнение на Наредбата за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 459/19.04.2017 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил /26.01.2017
(Приета с р. 384/26.01.2017 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за нормативните актове на Общинския съвет
(Приета с р. 307/27.10.2016 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 309/27.10.2016 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 289/29.09.2016 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 290/29.09.2016 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил
(Приета с р. 232/28.07.2016 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 231/28.07.2016 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 37/29.12.2015 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменеие и допълнение на наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 1198/09.10.2015 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за управление на общинските горски територии в Община Кюстендил, област Кюстендил
(Приета с р. 1197/09.10.2015 г. на ОбС - Кюстендил)

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (Прието с Решение №1050/30.04.2015 г. на ОбС – Кюстендил)
(Приета с р. 1050/30.04.2015 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 986/26.02.2015 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 297/27.12.2014 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 895/27.11.2014 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 896/27.11.2014 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил /25.06.2014
(Приета с р. 723/25.06.2014 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил /27.02.2014
(Приета с р. 605/27.02.2014 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил /30.12.2011
(Приета с р. 537/30.12.2013 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил /29.08.2013
(Приета с р. 414/29.08.2013 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил /30.05.2013
(Приета с р. 307/30.05.2013 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил /31.01.2013
(Приета с р. 194/31.01.2013 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил /20.12.2012
(Приета с р. 174/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 533/30.12.2013 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил /25.08.2011
(Приета с р. 971/25.08.2011 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил
(Приета с р. 173/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил)

Наредба за изменение и допълнение на наредба за обществения ред на територията на Община Кюстендил
(р.№ 364/29.01.2009 г.; изм. и доп. с р.№ 577/29.12.2009 г.; изм. и доп. с р.№ 624/25.03.2010 г.; изм.с Решение№205/2011 г. на КАС, изм. и доп. с р.№195/31.01.2013г, изм. и доп. с р.№ 722/25.06.2014 г. на ОбС - Кюстендил)

 

 

© 2020 Oбщина Kюстендил