Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Общински съвет arrow Нормативна уредба arrow Обнародване на съдебни решения
Обнародване на съдебни решения
11.03.2013

Решение № 220 от 15.12.2017 г. и Определение № 29 от 2018 г. на КАС

Решение № 220/15.12.2017 г. по Адм. дело № 231/2017 г. и Определение № 29/2018 г. постановено от Административен съд – Кюстендил, с което отменя изцяло разпоредбите на т. 21 и т. 22 от Приложение № 12 към чл. 60, ал. 5 „Цени на услуги, предоставяни от общинските отдели и общинските предприятия” към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил, приета с Решение № 765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил, като незаконосъобразни.

Решение №115 от 03.07.2017г на КАС

Решение № 115/03.07.2017г. по Адм. дело №85/2017г., постановено от Административен съд - Кюстендил, в сила от 02.08.2017година, с което отменя разпоредбите на чл.23, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.35, ал.2, чл.44, ал.2, чл.60, ал.2 и чл.63 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил.

Решение № 32 от 24.02.2017 г. на КАС

Решение № 32/24.2.2017 г., по Адм. дело № 358/2016 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, в сила от 15.03.2017 г., с което отменя изцяло разпоредбата на чл. 73 от Наредба за обществения ред на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 374/29.01.2009 г на ОбС – Кюстендил, като незаконосъобразно.

Решение № 226 от 11.11.2016 г. на КАС

Решение № 226/11.01.2016 г., по Адм. дело № 241/2016 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, в сила от 29.11.2016 г, с което отменя изцяло разпоредбите на чл. 15, ал. 4, т. 3 и т. 4 и от части разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 2 и т. 3, чл. 14, ал. 1, т. 3, чл. 22, ал. 2, т. 1 и чл. 24, ал. 3, т. 2 и т. 3, отхвърля протеста в останалата му част на Радостина Стоянова - прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градско обзавеждане и за рекламна дейност на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 767/31.07.2014 г на ОбС – Кюстендил, като незаконосъобразни и неоснователни.

Решение № 56 от 12.03.2016 на КАС

Решение №56/12.03.2016 г., по Адм. дело № 387/2015 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, в сила от 29.03.2016 г., с което отменя разпоредбата на чл. 18, ал. 2, от Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 364/29.01.2009 г. на ОбС – Кюстендил, като незаконосъобразно.

Решение № 246


Решение № 235


Решение № 99


Решение № 96


Решение № 85

 

© 2020 Oбщина Kюстендил