Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално                                                                                                                                                            Горещ телефон 078 / 55 12 11

О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че с Решение №805, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.05.2018 г.,  Протокол №33, Общинският съвет разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територия-та на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - „За обществено обслужващи дейности“ и съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с норма-тиви, отговарящи на предимно производствена зона (Пп) в обхвата на ПИ 903004 в зем-лището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, община Кюстендил от КВС.
    С Решението е одобрено и заданието за проектиране.
    Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Росен Димитров Александров от гр. Кюс-тендил. Заявление Вх. №УТ 658/08.05.2018 г.
    Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1

Следвайте ни