Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално                                                                                                                                                            Горещ телефон 078 / 55 12 11

О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-671/ 12.06.2018 г. Кметът на община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план –план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.502.25 от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрена със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, като съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, включващ инвестиционен проект за строеж на кафе-аперитив и автомивка.

     Разрешението за изработване на ИПУП-ПЗ е поискано със Заявление вх. №26-00-624/31.05.2018 г. от „ЕВРО НАНС“ ЕООД с управител Атанас Иванов Атанасов, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил.

     Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, чрез Община Кюстендил пред Административния съд – гр. Кюстендил в 14-дневен срок от датата на обявяването.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1

Следвайте ни