Последни новини

02.08.2017
     Поради текущи ремонтни дейности предстои затваряне на ул."Хаджи Димитър" както следва
 
01.08.2017
Фондация  " Сийдър " обявява конкурс за длъжността: „ Социален работник “ в  Център за социална рехабилитация и интеграция “ СИНЕВА за хора с умствени увреждания над 18 г., в град Кюстендил. Всички лица, заинтересовани от работа в ЦСРИ - Кюстендил ще преминат през открит и прозрачен процес на подбор.
 
Продължава...
 
01.08.2017

      Списък на одобрени кандидати за личен асистент и график за събеседване в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот” по ОП РЧР 2014-2020 може да видите тук

 
28.07.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 31 юли 04 август 2017 г. може да видите тук.
 
25.07.2017
БЛАГОДАРНОСТ И ПОДКРЕПА КЪМ МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И СВЪРЗАНОСТТА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ КАТО ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.
 
25.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
    
До Мария Георгиева Йорданова от гр. София, ж.к. „Дружба ” №33,  вх. Е, ет. 4, вх. 102,
До Жулиета Георгиева Стоянова от гр. Кюстендил, ул. „Охрид“ №6,
До Станка Михайлова Сиракова от гр. Кюстендил, ул. „Охрид“ №8,
До Борислава Михайлова Сиракова от гр. Кюстендил, ул. „Охрид“ №8,
До Любомир Михайлов Сираков от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Йоаким“ №20, вх. А, ет. 1, ап. 2

Продължава...
 
21.07.2017
Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите може да видите тук.
 
21.07.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24-28 юли 2017 г. може да видите тук.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 73 - 80 от 511

© 2017 Община Кюстендил