Последни новини

27.12.2016
На основание чл. 8, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, обявявам Картотеката на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2017г.
 
23.12.2016
Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 27 – 30 декември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
 
Продължава...
 
23.12.2016
ОБЯВЛЕНИЕ

    Предоставяме на вниманието на заинтересованите лица празничните разписания на фирмите превозвачи имащи сключен договор с Община Кюстендил за извършване на обществен превоз на пътници за датите:
24.12.2016г. може да видите тук
25.12.2016г. може да видите тук
26.12.2016г. може да видите тук
31.12.2016г. може да видите тук
01.01.2017г. може да видите тук
02.01.2017г. може да видите тук
 
 
23.12.2016

Advertisement for publication

Construction of transport and pedestrian access to natural landmark “Polska Skakavitsa Waterfall”
Продължава...
 
21.12.2016
    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1171/14.12.2016г., Кметът на общината е разрешил да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ИПР) в следния тери-ториален обхват:
Продължава...
 
20.12.2016

    Днес, 16.12.2016 г., Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд, проведе заседание, на което в изпълнение на задълженията си по Решение №311/27.10.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил, взе следното

РЕШЕНИЕ:
Допуска до публично изслушване следните 25 кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд:
Продължава...
 
20.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:

    Александър Василев Аврамов от гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий“ №11.
    Пламен Атанасов Велков от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров“ №48, вх. Б, ет. 1, ап. 12
 
Продължава...
 
16.12.2016
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 – 23 ноември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 65 - 72 от 286

© 2017 Община Кюстендил