Последни новини

26.10.2016
РЕШЕНИЕ № 305
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016г.
Продължава...
 
26.10.2016
Р Е Ш Е Н И Е

№ 64/ 21.10.2016г.

На основание чл.4, ал.4, чл.32, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.4, ал.1, чл.5, ал.4, чл.8, ал.5 и чл.9 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, в изпълнение на Решение № 295, Протокол № 13 от 29.09.2016 г. на Общински съвет- Кюстендил с  настоящото            

О Т К Р И В А М

процедура за провеждане на открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство с предмет: „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на „ДДД-КЮСТЕНДИЛ“ ЕООД, гр. Кюстендил“.

 
Продължава...
 
25.10.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 134, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и Решение №315/30.05.2013 г. на Общинския съвет - Кюстендил е изготвен проект за подробен устройствен план – план за регулация за поречието на река Банщица, гр. Кюстендил в обхват, територията, прилежаща към реката, улици – улица „Сливница”, бул. „Македония” от осова точка 149, през осови точки 318 и 1018, ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Овощарска” и в рамките на източна индустриална зона, както и ул. „Княз Дондуков” по дължина на реката и до осова точка 496.
Продължава...
 
25.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ

ДО РАЯ РАЙЧЕВА ДИМИТРОВА
УЛ. „НИКОЛИЧЕВСКИ ПЪТ“ №32А
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
25.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ

ДО МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ СТОЙЧЕВ
УЛ. „ОВОЩАРСКА“ №5 ЕТ.5, АП.54
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
25.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ
ДО ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
Ж.К. „РУМЕНА ВОЙВОДА“ БЛ.41А ЕТ.3, АП.6
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
25.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ

ДО РАДОСЛАВ НИКОЛОВ КОСТОВ
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ“ БЛ.24 ВХ.А, ЕТ.4, АП.11
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
25.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ

ДО АЛБЕНА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА
Ж.К. „БУЗЛУДЖА“ БЛ.96, ВХ.В ЕТ.8, АП.78
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Следваща > Последна >>

Резултати 481 - 488 от 641

© 2018 Община Кюстендил