Последни новини

09.01.2017
О Б Щ И Н А К Ю С Т Е Н Д И Л

В качеството си на партньор на Агенция за социалноподпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „ Приеми ме 2015 ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01
 
О Б Я В Я В А

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР за назначаването на един социален работник в ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА /ОЕПГ/ по Проект „ Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с изнесено работно място в гр.Дупница и обхват на дейността - Общините Дупница,Бобов дол, Бобошево и Кочериново на пълен работен ден.
 
Продължава...
 
09.01.2017
ЧЕЗ Разпределение отменя всички планирани ремонти, обявени за следващата седмица.

06.01.2017 г.
ЧЕЗ ИЗПОЛЗВА УСТРОЙСТВА ЗА МОНИТОРИНГ НА МРЕЖАТА И ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЧЕЗ Разпределение отменя всички планирани ремонти, обявени за следващата седмица

ЧЕЗ Разпределение отменя всички планирани ремонти на електроразпределителната мрежа на територията, обслужвана от дружеството, обявени за следващата седмица. До нормализиране на метеорологичната обстановка и за осигуряване комфорта и сигурността на гражданите, Дружеството ще извършва само неотложни дейности по електроразпределителната мрежа като авариен ремонт на енергийни съоръжения и подмяна на повредени електромери.
Продължава...
 
06.01.2017
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
 
Продължава...
 
04.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ

ДО КИРИЛ ДРАГАНОВ МИХАЙЛОВ, ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЛЮДМИЛ ЯНКОВ” №40А
Продължава...
 
04.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ

ДО ИВАНКА БОРИСОВА ХАДЖИЙСКА И ПЛАМЕН ЖИВКОВ ХАДЖИЙСКИ, ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „РАКЛА” №_16
Продължава...
 
04.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
Валентина Илчова Яновска от гр.Кюстендил, ул. „Аверки” №11а,
Райна Димитрова Христова от гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода“ бл. 7,вх. A, ет. 8, ап. 22
Чавдар Жеков Попов от гр. София, ж.к. „Студентски град“ №24, ет. 5, ап. 502,
Продължава...
 
04.01.2017
Продължава...
 
03.01.2017
О Б Я В А

    Със заповед № РД-00-2/03.01.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 10.01.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 49 - 56 от 286

© 2017 Община Кюстендил