Последни новини

18.07.2016
ДО БОРИС ПЕТРОВ КАРПУЗОВ
Ж. К. ,,НАДЕЖДА”, БЛОК 101, ВХОД ,,А”, ЕТАЖ 8, АП. №21
ГР.  С О Ф И Я

ДИРЕКТОРА
НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДИРЕКТОРА
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
 ,,УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

НАЧАЛНИКА
НА ОТДЕЛ ,,КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ОБЩИНСКО ЗВЕНО
ПО ,,ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

КОПИЕ ДО:
ЕЛЕНА РАДОСЛАВОВА КИРОВА
С. РАДЛОВЦИ
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
15.07.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
15.07.2016
На 11и 12 Юли 2016 г., в с. Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ №29А, КИЦ се проведоха две еднодневни обучения на екипа на МИГ „Невестино-Кюстендил“.
 
13.07.2016
Решение на комисия за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Кюстендил може да видите тук

Решение на комисия за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Кюстендил може да видите тук
 
12.07.2016


СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
Продължава...
 
12.07.2016
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с §4, ал.1 от ДР на ЗУТ и чл. 61, ал.2 от АПК, съобщава на всички заинтересувани лица :

ДО НАСЛЕДНИКА НА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНТОВ:
КИРИЛ  ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА ІІІ ЧАСТ
№341, ВХ. В, ЕТ. 6, АП. 62
ГР. СОФИЯ

ДО НАСЛЕДНИКА НА СПИРИДОН ПЕТРОВ ПРАПОРСКИ:
МАРЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА
Ж.К .ЛЮЛИН №110Г, ЕТ.7,АП. 97
СОФИЯ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Продължава...
 
07.07.2016
                                       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Днес, 07.07.2016г., Временната комисия за номинациите на кандидати за Обществен посредник, проведе заседание, на което в изпълнение на задълженията си по  решение № 212/30.06.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил, взе следното

                                            РЕШЕНИЕ:

      1.Обявява началото на процедурата по номинации и избор на Обществен посредник на Община Кюстендил.
Продължава...
 
07.07.2016
Заповед №РД-00-608/30.06.2016г. на Кмета на Община Кюстендил относно разрешаването за къпане и плуване в плувен басейн "Рай", намиращ се в хотелски комплекс "Рай", с. Жиленци може да видите тук.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Следваща > Последна >>

Резултати 377 - 384 от 426

© 2017 Община Кюстендил