Последни новини

23.12.2016

Advertisement for publication

Construction of transport and pedestrian access to natural landmark “Polska Skakavitsa Waterfall”
Продължава...
 
21.12.2016
    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1171/14.12.2016г., Кметът на общината е разрешил да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ИПР) в следния тери-ториален обхват:
Продължава...
 
20.12.2016

    Днес, 16.12.2016 г., Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд, проведе заседание, на което в изпълнение на задълженията си по Решение №311/27.10.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил, взе следното

РЕШЕНИЕ:
Допуска до публично изслушване следните 25 кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд:
Продължава...
 
20.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:

    Александър Василев Аврамов от гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий“ №11.
    Пламен Атанасов Велков от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров“ №48, вх. Б, ет. 1, ап. 12
 
Продължава...
 
16.12.2016
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 – 23 ноември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
 
Продължава...
 
16.12.2016
    Предоставям на вниманието на заинтересованите страни за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите, може да видите тук.
 
15.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
    Даниела Иванова Димова - от гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ №62, вх. В, ет. 8, ап. 24
    Теменужка Кирилова Григорова – от гр. Кюстендил, ул. „Тинтява“ №25,
Продължава...
 
14.12.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЙОРДАН И БОРА СТАНЧОВИ СЕРБЕЗКИ ОТ СЕЛО ГРАМАЖДАНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

До Иво Димитров Спасов- с.Пиперков чифлик, ул. ,,Крум Стоянов”№8, общ. Кюстендил.
До Зорница Пламенова Александрова, Николай Пламенов Спасов- с. Лозен, ул. ,,Ясен(45-та)”, №8, общ.Столична, обл.София
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Следваща > Последна >>

Резултати 345 - 352 от 562

© 2017 Община Кюстендил