Последни новини

27.09.2016
      Съобщение на основание §4, ал.2 ОТ ДР ЗУТ

      До Даниела Иванова Димова от гр. Пловдив, ж.к.„Тракия” №62,  вх.В, ет.8, ап.24
Продължава...
 
21.09.2016
ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски.
 
21.09.2016
ОБЯВЛЕНИЕ

    Предоставяме на вниманието на заинтересованите лица празничните разписания на фирмите превозвачи имащи сключен договор с Община Кюстендил за извършване на обществен превоз на пътници за датите:
22.09.2016г. може да видите тук
23.09.2016г. може да видите тук
24.09.2016г. може да видите тук
25.09.2016г. може да видите тук
 
21.09.2016
 
21.09.2016
 
21.09.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
21.09.2016
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №282, прието на заседание проведено на 31.08.2016 г. с Протокол №12, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план –план регулация (ПУП-ИПР), съгласно представената скица предложение в обхвата на УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 112 А, УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 382 и ул. ,,Ракла” от плана за регулация на кв. ,,Запад”, гр. Кюстендил и изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ І- ,,За комплексно жилищно строителство” в кв. 112А, кв. Запад, гр. Кюстендил при следните устройствени показатели, съгласно чл. 20 от Наредба №7/22декември. 2003г:
Продължава...
 
21.09.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №287, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г. и Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметрите на застрояване, както следва:

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Следваща > Последна >>

Резултати 345 - 352 от 463

© 2017 Община Кюстендил