Последни новини

02.11.2016
    
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за подбор на един началник ОЕПГ, предоставящ услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.
Продължава...
 
01.11.2016

      Днес 01.11.2016 г. (вторник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. Oктомври 2016г.  и реши:
Продължава...
 
31.10.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
28.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд може да видите тук.
Продължава...
 
28.10.2016
ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:

1. Марийка Кирилова Младенова
ж.к. ,,Люлин”, бл.09, вх.А, ет.2, ап.8
гр. София

2. Весела Крумова Митова
Район ,,Витоша”, кв.,,Симеоново” Ул. ,,Бор”, №21
гр. София
 
Продължава...
 
26.10.2016
График на обученията на СИК, както и състава на обучаващите членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил, гр. Кюстендил

 
26.10.2016

      Списък с оценки на класираните кандидати в процедура за подбор на пет социални работника, предоставящи услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.
Продължава...
 
26.10.2016
РЕШЕНИЕ № 305
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016г.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Следваща > Последна >>

Резултати 345 - 352 от 512

© 2017 Община Кюстендил