Последни новини

30.03.2017
    Във връзка с разпоредбите на чл.71, т.3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, общият размер на изплатените от Кмета на община Кюстендил компенсации и субсидии и съответният размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, може да видите тук.
 
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА
30.03.2017
     Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2013г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Желаещите да кандидатстват трябва да бъдат на възраст до 18 години.
Продължава...
 
24.03.2017
    Проект на Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застояване и мотивите към нея може да видите тук.
 
23.03.2017
      За поредна година Община Кюстендил се включва в Глобалната инициативата „Часът на Земята " на WWF и ще изключи осветлението на пл. „Велбъжд" и сградата на общината на 25.03.2017 година от 20:30 до 21:30 ч.

      По време на този един час хората от цял свят изключват осветлението в домовете си и притъмняват известни публични сгради в знак на символичен жест на съпричастност към проблемите на промените на климата и готовност да се окаже съдействие при тяхното решаване.


 
23.03.2017

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ХОРАТА И ЕВРОПА”

В периода 10 март - 20 май 2017г. мрежата от 28 информационни центъра за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) провежда национална инициатива на тема: „Заедно за Европа”, която е по повод отбелязване на три значими годишнини:
-60 години Европейски социален фонд (EСФ);
-10 години от присъединяването на България към ЕС;
-6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в Р.България
Продължава...
 
23.03.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
До Димитър Георгиев Воински от гр. Кюстендил, собственик на имот с идентификатор 41112.502.36.3 по КККР на гр. Кюстендил.
Продължава...
 
23.03.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-1561/23.03.2017 г.
До ВАСИЛ КИРИЛОВ ГЪРЛЯНСКИ
УЛ. ,,ТРАЙКО КИТАНЧЕВ” №2 Д
ГР. К Ю С Т Е Н Д И Л
Продължава...
 
23.03.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-1561/23.03.2017 г.
ДО ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ГЪРЛЯНСИ
УЛ. ,,КАБЛЕШКОВ” №10
ГР. КЮСТЕНДИЛ                                                                             
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 33 - 40 от 356

© 2017 Община Кюстендил