Последни новини

24.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в местности  Атанасово дабе, Търлите, Селник, Грабежо и Циганка в землището на с. Таваличево, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 25.11.2016г. на комисия, назначена със Заповед №РД-22-259 от 18.10.2016 г. на Областния управител на област Кюстендил.
Продължава...
 
24.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в местности  Селото и Килавец в землището на с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 02.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-22-303 от 23.11.2016 г. на Областния управител на област Кюстендил.
Продължава...
 
24.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в местности  Гърлешник, Сухи бахчи, Тополарнико, Анъмица, Маневица и Копърлъко (мах. Разпопинци) в землището на с. Горановци, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 25.11.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-22-258 от 18.10.2016г. на Областния управител на област Кюстендил.
Продължава...
 
24.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в местности  Плочата, Кръстато дърво, Змиярник, Янин рид и Висока ливада в землището на с. Търсино, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 02.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-22-304 от 23.11.2016 г. на Областния управител на област Кюстендил.
Продължава...
 
23.01.2017
    В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един социален работник със Заповед № РД-00-900/04.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам списък на допуснатите и недопуснати кандидати по проект "Приеми ме 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020г."
 
19.01.2017
     СПРАВКА за постъпили предложения по Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил може да видите тук
Продължава...
 
18.01.2017
Съобщение до
ЛИЛИЯ БОРИСОВА ВЪЛЕВА
Ж. К. БАНИШОРА №29, ВХ. Д, ЕТ.4, АП.79
ГР. СОФИЯ
СТОИМЕН КОСТАДИНОВ КЕРЕСТЕЛИЕВ
УЛ. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ №57, ЕТ. 4
ГР. СОФИЯ
    
Продължава...
 
18.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК
До:
Личка Данчова Войнска от гр. Кюстендил, ул. „Места” №24,  вх. Б, ет. 4, ап. 8
Илиана Димова Декова от гр. София, ж.к. „Сухата река“ №85А,  вх.А, ет.8, ап. 24
Станка Йорданова Танева от гр. София, ул. „Блага Димитрова“ №20
Лилянка Тодорова Григорова от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Петър Георгиев Петров от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Теодор Георгиев Петров от гр. София, ул. „Трапезица“ №6, ет.4, ап. 4
Йордан Петров Григоров от гр. София, ж.к. „Люлин“ №6, вх. В, ет.13, ап. 73
Рилка Тодорова Лепнийска от гр. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „България“ №15А
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 305 - 312 от 562

© 2017 Община Кюстендил