Последни новини

20.07.2016
Становище по екологична оценка (EO) N:EO-1-2/2016г. за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кюстендил.

 
18.07.2016

       С писмо Изх. BG03-П01-73 от 29.06.2016г. на ръководителя на проект „Приеми ме 2015”, касаещо изпълнението на Плана за развитие на услугата „приемна грижа” в страната, на територията на Община Кюстендил продължава изпълнението на всички дейностите на същия до 31 октомври 2016г..Във връзка с това ще бъдат актуализирани договорите  на социалните работници от екипа по приемна грижа и на членовете на екипа за управление на проекта на общинско ниво.
Продължава...
 
18.07.2016
ДО БОРИС ПЕТРОВ КАРПУЗОВ
Ж. К. ,,НАДЕЖДА”, БЛОК 101, ВХОД ,,А”, ЕТАЖ 8, АП. №21
ГР.  С О Ф И Я

ДИРЕКТОРА
НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДИРЕКТОРА
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
 ,,УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

НАЧАЛНИКА
НА ОТДЕЛ ,,КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ОБЩИНСКО ЗВЕНО
ПО ,,ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

КОПИЕ ДО:
ЕЛЕНА РАДОСЛАВОВА КИРОВА
С. РАДЛОВЦИ
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
15.07.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
15.07.2016
На 11и 12 Юли 2016 г., в с. Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ №29А, КИЦ се проведоха две еднодневни обучения на екипа на МИГ „Невестино-Кюстендил“.
 
13.07.2016
Решение на комисия за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Кюстендил може да видите тук

Решение на комисия за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Кюстендил може да видите тук
 
12.07.2016


СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
Продължава...
 
12.07.2016
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с §4, ал.1 от ДР на ЗУТ и чл. 61, ал.2 от АПК, съобщава на всички заинтересувани лица :

ДО НАСЛЕДНИКА НА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНТОВ:
КИРИЛ  ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА ІІІ ЧАСТ
№341, ВХ. В, ЕТ. 6, АП. 62
ГР. СОФИЯ

ДО НАСЛЕДНИКА НА СПИРИДОН ПЕТРОВ ПРАПОРСКИ:
МАРЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА
Ж.К .ЛЮЛИН №110Г, ЕТ.7,АП. 97
СОФИЯ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 305 - 312 от 356

© 2017 Община Кюстендил