Последни новини

07.10.2016
      Във връзка с инициативата на Българска асоциация „Спорт за всички“ за популяризиране здравословния начин на живот, отворена през целия месец октомври, за поредна година Община Кюстендил ще се включи в отбелязването на световния ден на ходенето. Проявата е част от Общински спортен календар за 2016 г. Съвместно с ОДК, ТД „Осогово“ и клуб на спортиста ветеран сме планували походи, които са с различна трудност и продължителност, с цел същите да бъдат достъпни за всички желаещи, без ограничение във възраст, пол, ниво на физическа подготвеност, както и за хора в неравностойно положение.

      От Община Кюстендил и Българска асоциация „Спорт за всички“ са осигурени поощрителни награди за участие, които ще бъдат разпределени чрез томбола.

МАРШРУТИ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ХОДЕНЕТО Месец октомври 2016

 
07.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на „Наредба за обстоятелствата и  реда за вписване в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община  Кюстендил” и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в 14 - дневен срок от настоящата публикация в деловодството на Община Кюстендил в рамките на работното време от 08:00 ч. до 17:00 ч. или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Проекта и мотивите, може да видите тук.
РЕГИСТЪР на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Кюстендил

Заявление за вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие в община Кюстендил


                                                                        
 
06.10.2016
      Във връзка с писмо с Вх. №06-00-126/03.10.2016 г. в Община Кюстендил от Областния управител на Област Кюстендил Община Кюстендил съобщава на всички заинтересовани, че започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Буново и с. Търсино, общ. Кюстендил
Продължава...
 
06.10.2016
      На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на Станка Любенова Христова -  от гр. Пловдив, ул. „Арда“ №2, ет. 5, ап. 12, че със Заповед №РД-00-795/09.09.2016 г. кметът на община Кюстендил е одобрил проект за Подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) със следния териториален обхват:
Продължава...
 
06.10.2016
    Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от КЕИ "Стар каптаж" на находище "Кюстендил" може да видите тук.
 
06.10.2016


Приложение №5

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

     Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” - Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:
 
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следната длъжност:
 
1. Логопед – 0,5 щ. бр.;
2. Работник – поддръжка – 0,5 щ. бр.

 
Продължава...
 
05.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

     Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за нормативните актове на Общинския съвет” и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в 14 - дневен срок от настоящата публикация в деловодството на Община Кюстендил в рамките на работното време от 08:00 ч. до 17:00 ч. или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Проекта и мотивите, може да видите тук
 
05.10.2016
      Съобщение на основание §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ до: Личка Данчова Войнска от гр. Кюстендил, ул. „Места” №24,  вх. Б, ет. 4, ап. 8; Илиана Димова Декова от гр. София, ж.к. „Сухата река“ №85А,  вх.А, ет.8, ап. 24; Станка Йорданова Танева от гр. София, ул. „Блага Димитрова“ №20
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 273 - 280 от 406

© 2017 Община Кюстендил