Последни новини

15.02.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изготвен проект за  подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. Изток, гр. Кюстендил в обхват и граници на територията, както следва: юг – р. Банщица; север – железопътна линия (Кюстендил – София); изток – първокласен републикански път (I-6) София – ГКПП „Гюешево”; запад – кв. 1в по плана на гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
             
Продължава...
 
13.02.2017
На 10 февруари се проведе предварителен кръг за избор на "Девойка Кюстендилска пролет 2017". От 41 записали се девойки за участие, пред комисията се представиха 36. За титлата тази година ще се борят 14 претендентки от гр. Кюстендил. Конкурсът ще се проведе на 18 март на площад "Велбъжд" от 19:00ч. Ето и имената на 14-те девойки:
 
13.02.2017
По повод Задушница на 18.02.2017г. (събота) ще бъде пусната извънредна автобусна линия, с цел улесняване придвижването на хората, пристигащи от селата и околността. Фирмата, извършваща превоза, е “Алимак” ЕООД.
Маршрутът предвижда тръгване от спирката на Пазара, черква „Св.Мина“, блок „3 А“, кв.“Запад“ до Новия траурен парк и обратно. За деня сe предвиждат два курса – в 10:30ч. и 11:30ч., като цената на билета в едната посока е 1 лев.
 
10.02.2017
И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА
 

В Община Кюстендил се набират документи за подпомагане на  семейства и лица с репродуктивни проблеми със средства в размер до 3 000 лв.
Продължава...
 
10.02.2017
       Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

      Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,за периода 13-19 февруари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативнипревключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планиранидейности.
Продължава...
 
08.02.2017
     О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски може да видите тук:   http://www.comd.bg/bg/content/o-b-ya-v-za-provezhdane-na-konkurs-za-voynishki-dlzhnosti-za-priemane-na-voenna-sluzhba-na
Продължава...
 
08.02.2017
ДО РУМЕН НИКОЛОВ КОСТОВ
Ж.К. НАДЕЖДА І №122, ВХ. Ж., ЕТ. 4 , АП. 147
ГР. СОФИЯ

ДО САШО СТЕФАНОВ ЛЮБЕНОВ
УЛ. ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” №110
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВАНГЕЛИЯ ТРУШКОВА КОСТОВА
Ж.К НАДЕЖДА І №122 , ВХ.Ж, ЕТ. 04, АП. 147
СОФИЯ

ДО ИВО ЙОРДАНОВ МИТЕВ
УЛ. ,,СТОЯН ЛУДЕВ”№ 86
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЛЮДМИЛ ВАЛЕРИЕВ ЗАРЕВ
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” №50
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО МИРОСЛАВА ВАСИЛЧОВА ЗАРЕВА
УЛ. ,,МАКЕДОНИЯ” №50
ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
08.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

    На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Кюстендил съобщава на:
    Камелия Стойнева Динова от гр. София, наследник на Георги Стоилков Боцев, собственик на имот 41112.502.606 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, че със Заповед №РД-00-18/11.01.2017 г. Кметът на община Кюстендил е одобрил проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска, за „Пункт за монтаж и демонтаж на гуми, автомивка, магазини, заведение за хранене” в обхвата на ПИ 41112.502.605 по КККР на гр. Кюстендил, местност Решетка.
    Възложител на проекта е Детелина Димитрова Аначкова.
   В 14-дневен срок от съобщаването на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 265 - 272 от 541

© 2017 Община Кюстендил