Последни новини

04.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ

ДО КИРИЛ ДРАГАНОВ МИХАЙЛОВ, ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЛЮДМИЛ ЯНКОВ” №40А
Продължава...
 
04.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ

ДО ИВАНКА БОРИСОВА ХАДЖИЙСКА И ПЛАМЕН ЖИВКОВ ХАДЖИЙСКИ, ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „РАКЛА” №_16
Продължава...
 
04.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
Валентина Илчова Яновска от гр.Кюстендил, ул. „Аверки” №11а,
Райна Димитрова Христова от гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода“ бл. 7,вх. A, ет. 8, ап. 22
Чавдар Жеков Попов от гр. София, ж.к. „Студентски град“ №24, ет. 5, ап. 502,
Продължава...
 
04.01.2017
Продължава...
 
03.01.2017
О Б Я В А

    Със заповед № РД-00-2/03.01.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 10.01.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
03.01.2017
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
 
Продължава...
 
03.01.2017
    В изпълнение на решение № 355/29.12.2016 г. и във връзка с приетите с ДВ бр.62/2016 г., в сила от 09.08.2016 г. изменения на Закона за съдебната власт, Общински съвет - Кюстендил открива процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд може да видите тук.
 
30.12.2016
Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2017 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. По традиция и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, Кмета на общината Ви кани да участвате в общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2017 г.
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 249 - 256 от 482

© 2017 Община Кюстендил