Последни новини

14.11.2016
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Раздел I, чл.12 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд и Решение №219/30.06.2016 г. на ОбС - Кюстендил

Н А Р Е Ж Д А М:

На 22.11.2016 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2016/2017 година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
11.11.2016
      На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-260 от 18.10.2016 г., Областния управител на област Кюстендил е одобрил план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти с идентификатори с идентификатори №16141.110.1, №.16141.110.2, №.16141.110.3, №16141.110.4, №16141.110.5, попадащи в имот  №031046 от КВС на землището на с. Горна Брестница, местност  Бобище, общ. Кюстендил.
Продължава...
 
11.11.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

      Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 14 – 20 ноември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Продължава...
 
09.11.2016

О Б Щ И Н А  К Ю С Т Е Н Д И Л

В качеството си на партньор на Агенция за социалноподпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „ Приеми ме 2015 ” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01

О Б Я В Я В А

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР за назначаването на един социален работник в ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА /ОЕПГ/ по Проект „ Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с работно място в гр.Дупница и обхват на дейността - Общините Дупница,Бобов дол, Бобошево и Кочериново на непълен работен ден.
Продължава...
 
04.11.2016

В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един началник ОЕПГ със Заповед № РД-00-900/04.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам

СПИСЪК

с оценки на класираните кандидати в процедура за подбор на началник ОЕПГ на проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.
Продължава...
 
04.11.2016
       По повод Задушница на 05.11.2016г. (събота) ще бъде пусната извънредна автобусна линия, с цел улесняване придвижването на хората, пристигащи от селата и околността. Фирмата, извършваща превоза, е “Алимак” ЕООД.
Маршрутът предвижда тръгване от спирката на Пазара, черква „Св.Мина“, блок „3 А“, кв.“Запад“ до Новия траурен парк и обратно. За деня сe предвиждат три курса – в 08:00ч., 09:30ч. и 10:30ч., като цената на билета в едната посока е 1лев.


 
04.11.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
03.11.2016
ОБЯВА

За подбор на медицинска сестра – 1 щат в Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания “Вяра, Надежда, Любов”- Кюстендил.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Последна >>

Резултати 249 - 256 от 426

© 2017 Община Кюстендил