Последни новини

09.02.2018

ПОКАНА


Уважаеми служители и партньори,


Каним ви на тържествено връчване на наградата “Най-зелена община” за 2017 г. Община Кюстендил спечели конкурса на “Екопак България” АД в категорията “Средна община”


Официалната церемония по награждаването ще се проведе на 14.02.2018 г. (сряда) от 11.00ч. в заседателната зала на Общината.


Вашата работа и отличното ни партньорство допринесе за спечелването на това отличие. Ще се радваме заедно да отпразнуваме полученото признание за вярната посока на развитие на нашата община!

Покана за официалното връчване на приза "Най-зелена община" за 2017г. на Община Кюстендил може да видите тук.

 

 
09.02.2018

По повод Задушница на 10.02.2018г. (събота) ще бъде пусната извънредна автобусна линия, с цел улесняване придвижването на хората, пристигащи от селата и околността.
Фирмата, извършваща превоза, е “Алимак” ЕООД.
Автобусът ще тръгне от спирката на пазара в 10.20 часа към новия Траурен парк, и ще продължи с редовната си линия по посока Грамаждано.
За деня сe предвижда един курс, като цената на билета е 1 лев.

 
09.02.2018

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 12-16 февруари 2018 г.

 
09.02.2018

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА

 
В Община Кюстендил се набират документи за подпомагане на семейства и лица с репродуктивни проблеми със средства в размер до 3 000 лв.
Изискванията и процедурата за тази дейност са уредени в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил.
 
Продължава...
 
09.02.2018

Уведомление за инвестиционно намерение по Проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) и подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПОСВ) на с. Коняво, общ. Кюстендил и информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС може да видите тук.

 

 
09.02.2018

Уведомление за инвестиционно намерение по Проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищен парк гр. Кюстендил, местност "Белия камък", землище гр. Кюстендил и информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС може да видите тук.

 
08.02.2018

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Кюстендил по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - 08.02.2018 г., може да видите тук.

 
07.02.2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


Във връзка с противоречиви указания на Министерството на земеделието, храните и горите в разрез с Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти относно спешно усвояване на повредена от корояди и абиотични фактори дървесина Община Кюстендил прекратява набирането на предложения за директна продажба на стояща дървесина на корен за следните обекти:

 

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 25 - 32 от 641

© 2018 Община Кюстендил