Последни новини

06.10.2017

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
от обявения конкурс за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил, за длъжността Управител.
Проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.:

Продължава...
 
06.10.2017

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 06.10.2017г.

до: Красимир Спасов Димитров, Вася Ивайлова Янкова, Цвета Зарева Георгиева, Здравко Кирилов Георгиев, Тодора Иванова Ничева, Антоние Ефтимовски, Деян Гаврилов, Ядран Максимовски, Сашо Дойчиновски, Далибор Яневски, Бобан Веляновски, Сладжан Тасев, Румен Георгиев Даскалов, Марян Денковски, Александар Кузелов, Влатко Ончевски, Милорад Йованов, Деян Павловски, Оливер Стояновски, "Елит ППВР" ООД

 
06.10.2017

     Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”
за длъжността: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – 1 Щ. БР.

Продължава...
 
05.10.2017

    Със Заповед № РД-00-891/02.10.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 16.10.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терени, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Продължава...
 
Съобщение №3/05.10.2017
05.10.2017

Съобщение №3/05.10.2017

 

ДО: Ваня Георгиева Змейкова,
ул."Драгомир"№5,гр.Кюстендил;
Адриана Василева Николова,
Бул. "Евлоги и Христо Георгиеви"№50,
Вх."Б", ет.2, гр.София;
Лора Валериева Василева,
Жк."Надежда II"№233, ет.15,ап.88,
гр.София

Уведомяваме Ви, че за строеж: "Реконструкция на едноетажна постройка"... вижте повече тук

 
04.10.2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК

до Димитрина Борисова Василева от гр. София, ж.к. „Красно село”, кв. „Борово“ №219 б,

Продължава...
 
03.10.2017

Във връзка с инициативата на Българска асоциация „Спорт за всички“ за популяризиране здравословния начин на живот, отворена през целия месец октомври, за поредна година Община Кюстендил ще се включи в отбелязването на световния ден на ходенето. Това е спортно събитие от календара на Международната асоциация спорт за всички /ТАФИСА/. Тя има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез практикуване на най-лесно достъпната и естествена физическа активност – ходенето.
Проявата е част от Общински спортен календар за 2017 г. Съвместно с ОДК, ТД „Осогово“ и клуб на спортиста ветеран сме планували походи, които са с различна трудност и продължителност, с цел същите да бъдат достъпни за всички желаещи, без ограничение във възраст, пол, ниво на физическа подготвеност, както и за хора в неравностойно положение.
От Община Кюстендил и Българска асоциация „Спорт за всички“ са осигурени поощрителни награди за участие, които ще бъдат разпределени чрез томбола.

Маршрути за световен ден на ходенето - месец 2017

 
03.10.2017

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността директор на Дирекция "Финансови стопански дейности и бюджет" и главен счетоводител - общинска администрация при община Кюстендил може да видите тук.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 17 - 24 от 511

© 2017 Община Кюстендил