Последни новини

09.08.2017
    С обявление №5 от 07.08.2017 година, обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник“, в изпълнение на Решение №532/27.07.2017 година на Общински съвет – Кюстендил, е обявена открита процедура за възлагане на концесия за услуга за обект: микроязовир „Граница“, представляващ поземлен имот №000420, находящ се в землището на с.Граница, Община Кюстендил – публична общинска собственост на Община Кюстендил, с площ 43,287 дка, при гариници съседи: имот №000082 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот №000127 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот №000092 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот №000087 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот №000218 – друга селищна територия на Община Кюстендил; имот №000519 – друга селищна територия на Община Кюстендил, за който е съставен Акт за публична общинска собственост (АОбС) №1313/17.08.2007 г., ведно с прилежащите съоръжения, включително: язовирната стена, облекчителните съоръжения, основен изпускател, шахта, спирателни арматури, фланци.  Срокът на концесията е 25 години.
    До документацията за участие в процедурата  е осигурен пряк и неограничен достъп в електронен вид на интернет страницата на Община Кюстендил от датата на публикуване на обявлението в „Държавен вестник“ - 07.08.2017 година.
 
09.08.2017
     Поради ремонтни дейности предстои затваряне на ул."Цар Симеон" I, както следва
 
08.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-638/08.08.2017 г.

ДО
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
УЛ. ,,ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА” №2, ЕТАЖ 1
ГР.  КЮСТЕНДИЛ

ЕМИЛ ВАСИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
УЛ. ,,ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА” №2, ЕТАЖ 1
ГР.  КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
08.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР ЗУТ
До Веселин Бориславов Коскин от гр. Казанлък, ул. „Рила” №2, 
До Анка Бориславова Минчева от гр. Русе, ул. „Сан Стефано” №6, вх.2, ет. 7, ап. 2
До Димитрина  Борисова Василева от гр. София, ж.к. „Красно село”, кв. „Борово“ №219 б, 
Продължава...
 
08.08.2017
до: "Мда-Ски" ЕООД, "Промая" ЕООД, Ивица Величков, Деян Индовски, Данило Яневски, Сърджан Богоев, Киро Савески, "Йосигор-07" ООД, Иво Миленковски, Яшко Алексовски, Драган Йовановски, Сърджан Вучич, "Деба 89" ЕООД, Деян Андонов, Борче Нешковски, Томислав Талевски
 
07.08.2017
Документация за участие в открита процедура за възлагане на концесия за услуга - язовир Върташево може да видите тук.
Продължава...
 
07.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до
                                    
ДИМИТЪР ВАСИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №25
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВЕНЕРА КИРИЛОВА АПРИЛОВА
УЛ. ХИСАРЛЪКА №26
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
07.08.2017
Документация за участие в открита процедура за възлагане на концесия за услуга - микроязовир Граница може да видите тук.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 17 - 24 от 463

© 2017 Община Кюстендил