Последни новини

07.02.2017
      На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Кюстендил съобщава, че с Решение №377, прието на заседание на Общинския съвет - Кюстендил, проведено на 29.12.2016г., Протокол №16, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация за поречието на река Банщица, гр. Кюстендил в обхват, територията прилежаща към реката, улици – ул. „Сливница”, бул. „Македония” от осова точка 149, през осови точки 318 и 1018, ул. „Г.С. Раковски” до ул. „Овощарска” и в рамките на източна индустриална зона, както и ул. „Княз Дондуков” по дължина на реката и до осова точка 496. Възложител на проекта е Община Кюстендил. План за регулация на р. Банщица между ул. Петър Ников и ул. Овощарска, може да видите тук.

 
07.02.2017
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:

Венета Георгиева Атанасова
ж. к. Слатина
ул. ,,Околчица”, № 2, вх. А, ет. 5, ап. 11
гр. София
Продължава...
 
06.02.2017
Съобщение до         
ДО КОСТАДИН ЯКИМОВ СТОЕВ
УЛ. ,, СТЕФАН КАРАДЖА” №25, ЕТ.4, АП.31, ВХ. В
ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
03.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс  
Община Кюстендил съобщава на:

1. Марийка Кирилова Младенова     
    ж. к. ,,Люлин”, бл. 09, вх. А, ет. 2, ап. 8  
    гр. София

2. Весела Крумова Митова 
    Район ,,Витоша”, кв. ,,Симеоново”
    ул. ,,Бор”, №21 
    гр. София

3.Мария Асенова Чальовска
   кв. ,,Възраждане”, ж. к. ,,Св. Тройца”
   бл. 341, вх. А, ет. 5, ап. 14
   гр. София   
Продължава...
 
03.02.2017
 
03.02.2017
 
01.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до ДО РУМЕН КИРИЛОВ СТОЙКОВ
УЛ. ,, КАБЛЕШКОВ” №2
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙКОВ
УЛ. ,,ДРУЖБА” №1, ВХ. В, АП. 62
ГР. СОФИЯ

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ВЪЖАРОВА:
ЕЛЕНА СТОЯНОВА МАНЧЕВА , КВ. ЗАПАД БЛ. 88, ЕТ. 1, АП. 034 ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
26.01.2017
    В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един социален работник със Заповед № РД-00-900/04.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам списък с оценки на класираните кандидати в процедура за подбор на социален работник по проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г."
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 17 - 24 от 286

© 2017 Община Кюстендил