Последни новини

26.09.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 47, ал.1 от Граждански процесуален кодекс


ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ МАНКИН ОТ СЕЛО СЛОКОЩИЦА, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

ДО ТОДОР КРАСИМИРОВ ГОНЕВ
УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 10, ЕТ. 7, АП. 28
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО


На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал. 3 от ПЗР на ПМС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед №РД-00-626/03.06.2017г. на Кмета на община Кюстендил е одобрена оценката на предоставената за ползване от Павел Николов Бозовайски земеделска земя от 500 кв. м., представляваща ПИ 67461.70.68 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност ,,Саманли баир”, землище на с. Слокощица, община Кюстендил.

 
25.09.2017

     Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното: Обявление за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил, за следната длъжност: 1. Управител – 1 щ. бр.

Повече информация може да видите тук

Документите за участие може да видите тук

 
21.09.2017

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 25-29 септември 2017 г. може да видите тук.

 
20.09.2017

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 20.09.2017г.
до: Сърджан Богоев, Данило Яневски, Ефросия Димитрова Андонова, Илиана Цветанова Якимова Велчева, Далибор Стояновски

 
ДА ИЗЧИСТИМ КЮСТЕНДИЛ ЗА ЕДИН ДЕН!
18.09.2017

    За седма поредна година Oбщина Кюстендил взе участие в кампанията „Да изчистим България за един ден!“. Освен определените места за почистване – поречието на река Банщица, Лесопарк „Хисарлъка”, Еко-парк „Езерата” и входа на кв. „Изток”, кюстендилци взеха участие в почистването на междублокови пространства и детски площадки в много от кварталите на града.
   В инициативата се включиха над 200 души – както граждани, така и представители на администрации, институции, читалища, училища, партии и неправителствени организации.
    Освен на жителите, Община Кюстендил благодари и на представители бизнеса, с чиято помощ бе изчистено незаконно сметище при село Радловци.

 
18.09.2017

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 18.09.2017г.
до: Новица Постолов, Пера Трайковски, Дарко Петрески, Марян Христовски, Сашо Стаменовски, Венцислав Георгиев Кирилов, Зоран Паласковски

 
15.09.2017

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Кюстендилска област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 18-23 септември 2017 г. може да видите тук.

 
14.09.2017

О Б Я В А

     Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година, на основание чл. 72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на замеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, поради декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

Община Кюстендил
На 15.09.2017г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие - Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Кюстендил.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 482

© 2017 Община Кюстендил