Начало
14.12.2017

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК до наследниците на Любен Георгиев Манкин, с. Слокощица, община Кюстендил:

ДО ТОДОР КРАСИМИРОВ ГРОНЕВ
УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 10, ЕТ. 7, АП. 28
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДО КАТЯ БОГОМИЛОВА ДИМИТРОВА
Ж. К. АРКАТА №21, ЕТ. 2, АП. 6
ГР. РАДОМИР
ОБЩ. ПЕРНИК

На основание §4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал. 1 на ППЗСПЗЗ, приложено изпращаме Ви Заповед №РД-00-944/19.10.2017г. на Кмета на община Кюстендил, с която е наредил да придобие право на собственост на предоставената за ползване от Павел Николов Бозовайски земеделска земя от 500 кв. м., представляваща ПИ 67461.70.68 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност ,,Саманли баир”, землище на с. Слокощица, община Кюстендил.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил