Начало
03.11.2017

ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”
Проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г:

07.11.2017 г Яна Георгиева Панайотова 15.00 ч.
07.11.2017 г Елеонора Маргаритова Христова-Спасова 15.30 ч.
07.11.2017 г Наталия Богомилова Барутчийска 16.00 ч.

 
< Предишна   Следваща >

© 2017 Община Кюстендил