Начало
10.10.2017

На основание чл. 47, ал.1 от Граждански процесуален кодекс

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ТОНЧЕ АНЕВ СЕРБЕЗКИ :
ДО ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СЕРБЕЗКА
УЛ. ,,ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №96
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЕРБЕЗКИ
УЛ. ,,ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №96
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
БУЛ. ,,ЦАР БОРИС”ІІІ №328
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО НИКОЛИНА ТОНЧЕВА ЛАЗОВА
УЛ. ,,КОСТАДИН ПОПАНДОВ” №4
ГР. КЮСТЕНДИЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31а, ал.3 от ППЗСПЗЗ, Ви съобщаваме, че със Заповед №РД-00-692/20.07. 2017 г. на Кмета на община Кюстендил, е одобрена оценката на предоставената за ползване на Иван Георгиев Михайлов земеделска земя с площ 32 кв. м. в местността ,,Гола Велика”, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, представляваща част от поземлен имот /ПИ/ №17680.38.104 по плана на новообразуваните имоти.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил