Начало
03.10.2017

     Община Кюстендил обявява прием на документи за финансиране на 2 (две) семейства/двойки с репродуктивни проблеми за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция.

     Изискванията и процедурата за тази дейност са уредени в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са пълнолетни лица (за жени не навършили 51 години), притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кюстендил през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
2. Да нямат данъчни задължения към Община Кюстендил и държавата;
3. Да са здравно осигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението;
4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер;
5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация;
6. Да е налице доказан стерилитет, независимо с женски и/или с мъжки фактор, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF, ICSI или вътрематочна инсеминация;
7. Всеки от кандидатите да е завършил минимум средно образование.

     Кандидатите подават заявление с приложения и декларации по образец в Деловодството на Община Кюстендил.

Срокът за подаване на заявления за разглеждане е до 20 ноември 2017 г.

За повече информация може да се обърнете към общинския отдел „Социални дейности“, Общинска поликлиника, ул. „Яворов” №6, етаж 2, каб. 224, тел. 078/55-11-31.
Правилникът и формулярите за кандидатстване може да изтеглите от сайта на Община Кюстендил, сектор „Асистирана репродукция”.

 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил