Начало arrow Асистирана репродукция
Асистирана репродукция
30.08.2017
     Община Кюстендил обявява прием на документи за финансиране на 2 (две)  семейства/двойки с репродуктивни проблеми за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция.
     Изискванията и процедурата за тази дейност са уредени в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил.
     Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
    1. Да са пълнолетни лица (за жени не навършили 51 години), притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кюстендил през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
     2. Да нямат данъчни задължения към Община Кюстендил и държавата;
     3. Да са здравно осигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението;
     4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер;
     5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация;
     6. Да е налице доказан стерилитет, независимо с женски и/или с мъжки фактор, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF, ICSI или вътрематочна инсеминация;
     7. Всеки от кандидатите да е завършил минимум средно образование.
Кандидатите подават  заявление с приложения и декларации по образец в Деловодството на Община Кюстендил.
Срокът за подаване на заявления за разглеждане е до 15 септември 2017 г.
     За повече информация може да се обърнете към общинския отдел „Социални дейности“, Общинска поликлиника, ул. „Яворов” №6,  етаж 2, каб. 224,  тел. 078/55-11-31.
     Правилникът и формулярите за кандидатстване може да изтеглите от тук
 

© 2018 Община Кюстендил