Начало
Обяви за търгове
25.08.2017
     Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост може да видите тук

     Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения може да видите тук

 
 

© 2018 Община Кюстендил